Transport pneumatyczny materiałów sypkich

  Układy centralnego odkurzania dla przemysłu

Transport pneumatyczny jest to przenoszenie ciał stałych, szczególnie materiałów sypkich (proszków, drobnych ziaren), poprzez unoszenie ich w strumieniu powietrza płynącego zamkniętym rurociągiem w wyniku różnicy ciśnień na jego końcach. Systemy transportu pneumatycznego sprawdzi się jako cenne narzędzie do załadunku proszków spożywczych lub granulatów do maszyn pakujących i mieszalników.

Wyróżniamy dwa rodzaje transportu pneumatycznego:

  • nadciśnieniowy
  • podciśnieniowy

Zastosowanie systemu transportu pneumatycznego, wykonanego z materiałów nadających się do kontaktu z żywnością (AISI 304 lub AISI 316) pozwala na znaczne skrócenie czasu produkcji i czasu pracy. Systemy mogą generować wzrost wydajności i redukcję kosztów.

W liniach transportu pneumatycznego mogą być również umiejscowione zbiorniki wyładunkowe, połączone z trójfazowymi jednostkami ssącymi o różnych poziomach mocy, silosami magazynowymi oraz systemami rozładunku big-bag’ów, hopperami, blenderami, lejami dozującymi i buforowymi, przesiewaczami wibracyjnymi, itp.

Nasza oferta zawiera rozwiązania do zasysania i rozładunku produktów, które przyczyniają się do podniesienia jakości i wydajności maszyn pakujących.

Podstawowe zalety transportu pneumatycznego:

  • sterylność przesyłanych materiałów
  • brak strat surowca transportowanego
  • możliwe jest odbieranie materiału z kilku punktów i przesyłanie go do miejsca docelowego
  • bezpieczeństwo w przypadku transportu surowców grożących wybuchem lub skażeniem

Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania

Mają zastosowanie w usuwaniu osiadłego pyłu. Utrzymanie czystości w obszarze pracy ma bardzo duże znaczenie ze względu na ochronę pracowników oraz maszyn i urządzeń przed niepożądanym wpływem pyłu, jak również ryzykiem wystąpienia wybuchów (w przypadku pyłów palnych) oraz ich skutkami.

Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania
Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania

W naszej ofercie znajdują się: jednostki ssące, akcesoria rurociągowe, silosy magazynowe i systemy kontrolne. Produkty te mogą być ze stali lakierowanej, stali nierdzewnej lub wersji ATEX.

Podstawowe zalety systemu centralnego odkurzania:
  • polepszenie warunków pracy i ochrona zdrowia pracowników
  • łatwiejsze zachowanie czystości urządzeń i maszyn na linii produkcyjnych, co prowadzi do zmniejszenia kosztów ich serwisowania
  • możliwość odzyskania materiału w cyklu produkcyjnym
  • zniwelowanie zapylenia – w wyniku którego może wystąpić niekontrolowany wybuch

Instalacje służące pneumatycznemu transportowi materiałów, a także podobne w założeniach centralne systemy odkurzania, są niezwykle przydatnym sposobem na radzenie sobie z podstawowymi problemami występującymi w wielu zakładach produkcyjnych czy przetwórczych. W związku z tym cieszą się coraz większym zainteresowaniem profesjonalnych przedsiębiorstw. Nasze instalacje odkurzania centralnego z pewnością spełnią wymagania w zakresie ochrony zdrowia pracowników, utrzymania czystości oraz odzysku materiałów.

Innowacyjny sposób sprzątania

Ciężkie odkurzacze przemysłowe lub inne urządzenia służące eliminacji zabrudzeń znajdują swoje zastosowanie w każdej firmie. Efekty ich pracy nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Jednak niektóre przedsiębiorstwa potrzebują jeszcze bardziej specjalistycznych rozwiązań. Właśnie z myślą o nich zaprojektowaliśmy systemy centralnego odkurzania. Dzięki nim można bez problemu odkurzyć nawet trudno dostępne miejsca. Centralne odkurzanie przemysłowe jest szczególnie przydatne w branżach zajmujących się przetwórstwem, produkcją bądź magazynowaniem materiałów sypkich, które w ciągu dnia pracy potrafią zanieczyścić sporą powierzchnię.

Indywidualnie zaprojektowane centralne odkurzanie przemysłowe

Każdy budynek jest inny, a każde przedsiębiorstwo ma inne potrzeby. Dlatego do instalacji odkurzania centralnego zawsze podchodzimy w sposób indywidualny. Rozmieszczenie rur, silosów oraz jednostek ssących zależy od kilku czynników (m.in. wymiarów pomieszczeń czy stopnia ich potencjalnego zanieczyszczenia). Każdy system w ścisły sposób odpowiada więc na zapotrzebowanie.

Szybki transport pneumatyczny

Z przyjemnością podejmiemy się też zaprojektowania transportu materiałów sypkich. Do jego wykonania używamy materiałów, które nadają się do kontaktów z żywnością. Ponadto doposażamy go w liczne akcesoria przydatne do magazynowania, segregowania czy pakowania produktów. Transport pneumatyczny materiałów sypkich pozwala uniknąć strat surowców, a także skrócić czas potrzebny do uporządkowania miejsca pracy.